29M

Como persoa desempregada, apoio a folga xeral de hoxe por diversas razóns, todas elas relacionadas co meu rexeitamento á reforma laboral. A miña xustificación vai ser, neste caso, completamente egoísta: A nova normativa vai dificultar o meu acceso ao mercado laboral, pois facilita a contratación de varios colectivos, fronte a unha persoa de 35 anos […]