Fraga rexeita “aventuras mediáticas sen máis norte que a frivolización” e pide “mecanismos de autocontrol” nos medios


Evidentemente, non fala dos “seus”, senón dos “outros”. E isto dío o artífice da aínda parcialmente vixente -en todo o que non é anticonstitucional- lei de prensa e imprenta de 1966. Cando desaparecerán as listas negras? (ver derradeira pregunta da entrevista a Xosé Manuel Vega)


Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.