19-X Armageddon


Podería ser o título dunha nova superprodución de Hollywood, ou ben o que lles podería acontecer a estes tres. Ou non. Todo depende. E, senón, tanto ten. Podemos aguantalos outros tantos anos máis, non?

E que pasaría se marchan? Afundiríase a audiencia da TVG como a de TVE?


Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.