Galiza non se recarga


Se se recargase, sería con F5 ou CTRL+R, non con CTRL+Z.

Propoño un novo nome para as Galescolas, ademais do xa coñecido de Bilingüelas, que podería ser “Escuelas infantiles o escolas infantís, lo que los padres (y no las madres) elijan”.


2 responses to “Galiza non se recarga”

  1. Pois eu creo que xa vai sendo horas que se recargue Galicia,pq de non ser así imos kedar a cero,esperemos que o novo goberno sexa capaz de arreglar esta catacumbe á que nos levaron.Non faria falta reiniciar se fai 4 anos pasaramos un “antivirus” para eliminar todos estos parasitos que infectaron o país.Escolas bilingües non,deberian ser trilingües,pq nun futuro vexo mal ó galego e ó castelan,encambio o inglés pode ser o futuro.

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.