Overrated


A [segunda] república española está sobrevalorada, pois debería estar á mesma altura ca a monarquía española, a ditadura española ou calquera outra forma de goberno española. Igual a confederación…
Non sei que pasa, que algúns nacionalistas e mesmo independentistas non cagan coa rojigualdimorada. Españolistas!
[flash http://www.youtube.com/watch?v=6puNAecbt_E&showinfo=0&rel=0]


3 responses to “Overrated”

  1. Ti o que eres es un anti-españolista independentista que lle gustaría vivir en Valladolid!

    A segunda república non está sobrevalorada, o que pasa é que de ter que pertencer a un estado como o español, preferimos ter a un tio gobernandoa que o poidamos elixir, non que este ahí por designación divina 🙂

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.