Categorías
Eleccións Endogamia

Presidenta, presidenta

Definitivamente, as enquisas de Twitter son a solución a todo.