Tag: presidencia

  • Presidenta, presidenta

    Definitivamente, as enquisas de Twitter son a solución a todo. Quen vai presidir o próximo goberno de España? — Modesto (@Modesto) January 24, 2016