Ubicuidade


Non pode ser en directo [Versión Española] porque, hai un anaco, estaba diante da miña casa [Fele Martínez].
Fele Martínez
[E non gastaba ese look].


Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.