Pasatempo


Mire atentamente as seguintes capturas de catro cadeas de televisión diferentes e descubra qué micrófonos de qué dúas televisións que se supón deberan de estar aí non aparecen nas imaxes.

Pista: Os feitos aconteceron no xulgado de Ribeira.

4 responses to “Pasatempo”

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.