Humidtown


Non sei por que, no anteriormente-coñecido-como-blogomillo-e-agora-chamado-blogomorgue está moi estendida a denominación de Humidtown. Ben, si que o sei: porque no canto de aire hai auga, porque a chuvia é alí arte… O certo é que, despois de case unha década, volvo a esa cidade, e sinto unha sensación estraña, como se de repente rexuvenecera e volvera aos meus tempos de estudante.


2 responses to “Humidtown”

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.