Ás voltas co fuso horario

Felipe Barral, un brasileiro coñecido por ter descuberto a existencia da lingua galega no Grove ou en Ogrobe, como vostedes prefiran, estivo de visita recentemente por Compostela. Aloxado no Monte do Gozo, amosou a súa sorpresa polo feito de que ás nove aínda fose de día e polo estraño horario ao que estamos sometidos os galegos. De seguro que se tivese vido a finais de xuño ou comezos de xullo, con eses días que duran até as once, se tería sorprendido aínda máis. Na súa páxina de vídeos de YouTube hai outros testemuños do seu paso polo noso país.
Vídeo

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.