Buck Rogers no século XXV


Fedellando no YouTube atopei este vídeo. Gozade de boas lembranzas. Dous avisos: non está enteiro e a dobraxe non é como as de agora:


One response to “Buck Rogers no século XXV”

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.