Metalingüismo (é o puto peor)


E nos próximos catro anos volverase falar, comentar e discutir sobre a lingua (a nosa, que só é unha por moito que algúns queiran ampliar esta categoría). E como nunca antes se fixera, por se non abondase. E xa o estamos a ver. E o que nos falta.


2 responses to “Metalingüismo (é o puto peor)”

  1. Dis que nos próximos catro anos volverase falar,comentar e discutir sobre a lingua galega:vamos a ver,que eu sepa esto levase facendo dende fai un par de anos.Aquí toda a vida houbo 2 linguas:castelan e galego,e nunca houbo ningunha discusión ata fai un par de anos,asiq a “excavacion” non foi nin no pasado nin no futuro,a “excavacion” foi feita polo BNG fai un par de anos.A existencia das 2 linguas é o noso pasado/tradición,non é ningunha novidade ou problema añadido.

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.