Metalingüismo (é o puto peor)

E nos próximos catro anos volverase falar, comentar e discutir sobre a lingua (a nosa, que só é unha por moito que algúns queiran ampliar esta categoría). E como nunca antes se fixera, por se non abondase. E xa o estamos a ver. E o que nos falta.