A Wikipedia en español é caca


Se buscamos, por exemplo, o artigo sobre Channel 4, a Wikipedia di (a letra resaltada en negra é miña):

Channel 4 is a British public-service television broadcaster which began transmissions on 2 November 1982. Although commercially self-funded, it is ultimately publicly owned

Pero a Eskipedia di:

A pesar de ser un canal completamente privado, posee un estatus de carácter público y debe cumplir una serie de obligaciones

Como son completamente contraditorias, as dúas versións non poden ser certas, así que unha é falsa. De cal nos fiamos? Eu téñoo bastante claro -e máis se buscamos novas ou consultamos a mesma web do Channel 4-. Outro día falaremos dos topónimos galegos (ou mellor non).


2 responses to “A Wikipedia en español é caca”

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.